Call for Papers

Kultura Gier Komputerowych 3
Behind the Scenes
23-24 maja 2015
Uniwersytet Łódzki

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Ośrodkiem Badań Filozoficznych oraz Instytutem Informatyki Politechniki Łódzkiej zapraszają młodych kulturoznawców, medioznawców, dziennikarzy, etnologów, filologów, filozofów, historyków, psychologów, socjologów, a także informatyków (doktorów, doktorantów oraz studentów) do wzięcia udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej Kultura Gier Komputerowych. Celem konferencji jest rozwój badań nad grami komputerowymi w perspektywie interdyscyplinarnej, obejmujący zarówno podejście teoretyczne, jak i praktyczne.

Tematyka

W tym roku proponujemy namysł nad fenomenem mikrospołeczności zogniskowanych wokół poszczególnych aspektów gier komputerowych (zwanych potocznie “scenami”). Najbardziej znanymi przykładami takich mikrospołeczności są: demoscena, scena modderska, chip music,  game jam, indie, retrogaming, shareware lub scena twórców Let’s play. Interesują nas zarówno szeroko zakrojone analizy wybranych zjawisk, jak i pojedyncze studia przypadków.

Proponowane obszary wystąpień, to:

  •  Klasyfikacja demosceny,
  •  Historia demosceny,
  •  Współczesne nurty demosceny,
  •  Kultura game jamów,
  •  Globalne i lokalne sceny indie,
  •  Przemiany shareware,
  •  Let’s Play jako nowa forma krytyki gier,
  •  Retrogranie – kolekcje, prezerwacja, emulacja,
  •  Modderzy: poziomy, konwersje, romhacking,
  •  Retrotechniki kompozycji – chiptunes, trackery, synteza FM.Gość specjalny

Gościem specjalnym konferencji jest Markku Reunanen , czołowy badacz demosceny na świecie, doktorant na Uniwersytecie w Turku i wykładowca na Uniwersytecie Aalto w Espoo (Finlandia). Autor rozprawy  „Computer Demos – What Makes Them Tick?” (2010), która jest jednym z nielicznych opracowań akademickich poruszającym problematykę dem komputerowych i kultury demosceny. Markku jest współtwórcą i redaktorem Demoscene Research – bibliografii on-line, która od 2004 roku zbiera publikacje związane z demosceną.

Zgłoszenia

Przewidujemy wystąpienia 20-minutowe, w językach polskim i angielskim (bez tłumaczenia). Prosimy o nadsyłanie abstraktów (do 300 słów) do 31 marca 2015 roku korzystając z serwisu Easychair (https://easychair.org/conferences/?conf=cgc3).

Informacje o przyjęciu będą rozesłane do 20 kwietnia 2015 roku. Wybrane referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie groznawczym “Replay. The Polish Journal of Game Studies”.

Opłatę konferencyjną w wysokości 80 zł (tzw. Early bird) można wpłacać do 30 kwietnia 2015 roku, później jej kwota wzrasta do 120 zł. Opłata konferencyjna pokrywa koszty organizacji konferencji, przerw kawowych i publikacji pokonferencyjnej. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Wpłat należy dokonywać na numer rachunku Wydziału Filologicznego UŁ: 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767, z dopiskiem: „Konferencja gry”. Organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury tylko i wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty na konto UŁ. Jeśli opłata jest dokonywana z konta innego, niż fakturowanej instytucji – należy podać w tytule przelewu jej dane (nazwę, adres i NIP).

Przewodniczący Rady Naukowej:
Dr Maria B. Garda
Dr Paweł Grabarczyk

Rada Naukowa:
Prof. dr. hab. Ryszard W. Kluszczyński
Dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski
Dr Katarzyna Prajzner
Dr Marcin Składanek
Dr Rafał Szrajber
Dr Adam Wojciechowski

Sekretarze konferencji:
Mgr Marcin M. Chojnacki
Mgr Dominika Staszenko

 

PDF-2

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Polski | English